MV LINE s.r.o.

Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a ukládání cookies

I.

Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

II.

Správce osobních údajů

  1. Správcem vašich osobních údajů je MV LINE s.r.o., se sídlem Hlinická 1734/7, 390 02, Tábor. IČO: 108 55 220, DIČ: CZ 108 55 220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 310 37. Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://www.mvline.cz/?page_id=93. Jméno pověřence: Lukáš Vacula, e-mail: info@mvline.cz, tel. 721435807. Pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti:  www.mvline.cz.

III.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky    prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat